Cenly Vietnam

Cenly Vietnam

https://cenlyvietnam.vn/ - Công ty TNHH Cenly Organic “Kinh doanh bằng tâm và phục vụ khách hàng với cả tấm lòng” chính là kim chỉ nam đưa Cenly organic đến sự thành công như ngày hôm nay. Cenly đang và sẽ còn cố gắng hơn nữa trong việc cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để đứng vững hơn nữa trong tâm trí khách hàng.

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Cenly Organic
Địa chỉ: Số 35 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: 0978612631
Email: info@cenlyvietnam.com.vn
Website: https://cenlyvietnam.vn/
maps/5i86B4HW8u2no9cEA

Joined March 24, 2021