sodan

sodan

Viết khóa luận tốt nghiệp thuê xếp hạng tín nhiệm một số nước trên thế giới

Trong bài viết này, Luận Văn 24 sẽ chia sẻ đến bạn sơ lược về xếp hạng tín nhiệm tại một số quốc gia trên thế giới. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp thuê của Luận Văn 24.giá thuê làm luận văn tốt nghiệp

1. Xếp hạng tín nhiệm tại Mỹ

Tại Mỹ hiện có hai định mức tín nhiệm nổi tiếng nhất và cũng lâu đời nhất thế giới, đó là Standard & Poor’s và Moody’s. Ngoài hai tổ chức trên, năm 1982, Duff and Phelps trở thành định mức tín nhiệm lớn nhất tại Mỹ và được gia nhập tổ chức NRSRO (Tổ chức thống kê xếp hạng cấp quốc gia – Nationally Recognised Statistical Rating Organization). Ngày nay các tổ chức định mức tín nhiệm của Mỹ đã xếp hạng cho hàng loạt các công cụ nợ được giao dịch trên thị trường công cộng cũng như tư nhân. Với tiến trình toàn cầu hoá thị trường chứng khoán, các tổ chức định mức tín nhiệm của Mỹ hoạt động ở các thị trường tài chính lớn trên thế giới cũng như ở rất nhiều thị trường chứng khoán mới nổi.

Việc đánh giá và xếp hạng công ty do các tổ chức định mức tín nhiệm ở Mỹ tiến hành cũng tập trung vào 03 lĩnh vực chính :

            (1) Đánh giá môi trường ngành;

            (2) Đánh giá tình hình tài chính;

            (3) Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên ngoài ba lĩnh vực nói trên, các tổ chức định mức tín nhiệm tại Mỹ còn đánh giá xếp hạng một lĩnh vực thứ tư, đó là khả năng quản lý của công ty.

Việc đánh giá chất lượng quản lý tập trung vào việc xem xét cơ cấu tổ chức của công ty, các đặc điểm trong hoạt động quản lý, phương pháp kiểm soát rủi ro, hệ thống công nghệ thông tin, quy trình quản lý và kiểm soát nội bộ cũng như chất lượng phục vụ khách hàng.Khái niệm marketing dược, đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp thuê của Luận Văn 24 nhé.

2. Xếp hạng tín nhiệm tại Nhật Bản

Công ty định mức tín nhiệm và thông tin đầu tư của Nhật Bản (R&I – Rating & Investment Information). Đây là một công ty có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và hiện đang chiếm 75% thị phần trong việc định mức xếp hạng các trái phiếu dài hạn do các công ty Nhật Bản phát hành.

Phương pháp xếp hạng cũng tập trung vào ba lĩnh vực chính:

(1) Đánh giá môi trường ngành;

(2) Đánh giá tình hình tài chính;

(3) Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Xếp hạng tín nhiệm tại Thái Lan

Năm 1993, Ngân hàng trung ương Thái Lan phối hợp với công ty tài chính công nghiệp Thái Lan  thành lập dịch vụ định mức tín nhiệm và thông tin Thái Lan (TRIS - viết tắt từ chữ Thai Rating & Information Services). Mặc dù cơ quan này được thành lập phù hợp với chính sách của nhà nước nhưng nó hoạt động như một doanh nghiệp tư nhân. Khoảng 70 công ty tài chính quốc tế, tư nhân cũng như nhà nước góp vốn để thành lập TRIS nhưng không cổ đông  nào được sở hữu trên 5% vốn của tổ chức này.

TRIS sẽ đưa ra quyết định xếp hạng một công ty sau khi đã phân tích các yếu tố về số lượng và chất lượng tín dụng.

Để đảm bảo tất cả các yếu tố chủ yếu đều được xem xét, quy trình phân tích của TRIS bao gồm phân tích tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh và phân tích ngành.

Mỗi lĩnh vực TRIS sẽ đưa ra các công thức phân tích khác nhau. Mỗi chủ điểm của từng lĩnh vực cũng có công thức riêng, được áp dụng, cân nhắc tùy theo đặc điểm của hoạt động kinh doanh được xếp hạng.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp thuê của Luận Văn 24. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Luận Văn 24 chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất. http://luanvan24.over-blog.com/cac-nhan-anh-huong-den-tang-truong-kinh-te

Giá làm luận văn thạc sĩ sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết.

 

Joined March 6, 2020