auroe

auroe

อาการและวิธีป้องกันโรคไข้หูดับ เกร็ดความรู้จาก เว็บวาไรตี้ ชั้นนำของประเทศ โรคไข้หูดับ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตร็พโตค็อกคัสซูอิส โดยเชื้อจะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู และเลือดของหมูที่กำลังป่วย สามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือ การสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อและบริโภคเนื้อหมูแบบสุกๆดิบๆ โรคไข้หูดับ จะทำให้หูหนวกถาวรและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงพร้อมแนะนำวิธีป้องกันโดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ไม่ใช้เขียงป่นกัน ไม่สัมผัสเนื้อหมูและเลือดด้วยมือเปล่า

Joined July 5, 2021